Retül Fit

Ceník

Retül Fit

  • Rozhovor
  • Vyšetření
  • Analýza jízdy
  • Úprava
  • Následná schůzka

Časová náročnost: Obvyklá doba trvání kompletního nastavení posedu je 2-4 hodiny

Cena: Kompletní nastavení jednoho kola je 3990,- Kč

Nastavení dalších kol

  • Pokud již máte za sebou jedno měření a chcete nastavit další kola.
Časová náročnost: Obvyklá doba nastavení posedu je cca 1,5 hodiny

Cena: Kompletní nastavení dalšího kola je 990,- Kč

Retül Sizing

  • Jedná se o základní nastavení posedu na kole.
  • Nastavujeme zde výšku a předozadní pozici sedla, pozici řídítek, pomůžeme s výběrem správného sedla a doporučíme odpovídající vložky do cyklistických treter.

Časová náročnost: Obvyklá doba trvání  nastavení posedu je 1 hodina

Cena: Nastavení jednoho kola je 1000,- Kč

Co sebou

  • Sebou si vezměte čisté a seřízené kolo, které se bude nastavovat, cyklistické boty a oblečení na kolo (upnutý dres a kraťasy)

 5 KROKŮ PRO VÁŠ DOKONALÝ FIT

1 - Rozhovor
Při prvním kroku se na Retül Fit zjistí vše o Vašem způsobu jízdy, cyklistických cílech a další informace, aby specilalista porozuměl Vašim jízdním potřebám. 


2 - Vyšetření

Zde se provede detailní proces o 18ti krocích, který určí rozsah pohybu a rozměry Vašeho těla. Toto jsou nezbytně nutná vodítka k úpravě jízdního posedu a výběru vhodného vybavení.


3 - Analýza jízdy

Váš specialista vizuálně zhodnotí Vaší pozici na kole v průběhu jízdy. Zajistí se tak dodatečné informace vedoucí k optimalizaci Vašeho posedu a vybavení. 3D kamera zaznamená i nejmenší detaily – rozdíly v záběru pedálů, rozsah práce nohou.. to vše se pak přenese do nastavení vašeho kola.


4 - Úprava

V průběhu procesu o 18ti krocích Vám specialista upraví jízdní posed a pomůže vybrat produkty. Na konci procesu budete mít optimálně pro Vás vybrané sedlo v ideální pozici, obuv, vložky, polohu kufrů a také řídítka a jejich nastavení.

 
5 - Následná schůzka

Na závěr celého procesu se s Vámi specialista domluví na kontrolní konzultaci, abyste zhodnotili Vaše přizpůsobení novému posedu, zodpověděl Vaše dotazy a poskytl návod, jak z Vaší jízdy vytěžit co nejvíce.

 

Naši fit specialisté

Certifikovaní Retül Fit specialisté jsou tu proto, aby maximalizovali Váš prožitek z jízdy. Jsou speciálně vyškoleni na Specialized Bicycle Components University - museli složit náročné zkoušky a mají ověřené znalosti, aby systematicky přizpůsobili Váš posed na kole a vybavení Vašemu tělu.

 

Retül Fit autorizace a školení 

Každý Specialized Concept Store provozuje Retül Fit centrum a díky velkému objemu prováděných měření má i nejvíce praktických zkušeností. Každý Retül Fit technik absolvuje několika denní školení a po složení závěrečných zkoušek získává titul certifikovaného Retül Fit technika.

Retül Fit s certifikací „master“

Retül Fit prováděná technikem s certifikací Master, znamená absolvování několikadenního základního kurzu pro Retül Fit techniky, kde se učí základy anatomie kinetika šlapání, fyzické vyšetření jezdce pro určení ideální pozice na silničním a horském kole, anomálie stavby těla a jejich následná korekce.

Na závěr nejdůležitější samotné nastavení posedu silničního a horského kola a korekce dle pravidel Retül Fit. Poznatky a korekce jsou odzkoušeny při společné vyjížďce s následující diskuzí o provedených změnách a pocitech. K získání  možnosti aplikovat Retül Fit technologii na jezdcích, je nutné na závěr úspěšně absolvovat písemný a praktický test.

Po následné praxi technika, 1-2roky v Retül Fit studiu, a  doložení počtu provedených měření, má Retül Fit technik možnost absolvovat již zmíněnou certifikaci Master, která znamená opět několikadenní školení při kterém je nutno se hlouběji ponořit do základů anatomie stavby těla, rozšířit znalosti v testech fyzického vyšetření, které zaručuje vyvarování se chyb „začátečníků“ Body geometry techniků a umožňuje aplikovat nové detailnější poznatky např. pro pozici na kole pro časovku nebo triatlon a profesionální jezdce. Certifikaci Retül Fit Master je opět nutné doložit znalostmi z již předchozího základního školení a praxe a složení písemného testu s praktickým přezkoušením jednoho z mnoha testů z fyzického vyšetření jezdce.

Certifikace Master je pro naše Retül Fit studio důkazem pro dobře odvedenou práci pro jezdce, kteří to dokazují nejen svými výsledky ve startovních listinách, ale i zpětnou vazbou v podobě odeznění zdravotních komplikací, které byly důvodem podstoupení Retül Fit nastavení posedu.

 

Retül Fit produkty

Zkratka BG na produktech značky Specialized znamená, že všechny tyto výrobky jsou zhotovené ve spolupráci se specializovaným lékařským, technickým a designérskými pracovišti proto, abyste z každého šlápnutí do pedálů získali maximum potěšení a efektivitu.